icon home icon facebook icon youtube icon mail
Find more about Weather in Split, RH

CROMETEO detaljna prognoza
GENERALNI SPONZOR
logotip INA
POKROVITELJI
logotip Ozujsko logotip Splitska banka
MEDIJSKI POKROVITELJI


PODUPIRATELJI


EKOLOŠKO DRUŠTVO
Izvadak iz statuta

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU


Članak 9.
Članom Društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedišem u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.
Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Društva.

Članak 11.
Članovima Društva izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadrzaj i način izdavanja članske iskaznice utvrduje tajnik posebnom odiukom.

Članak 12.
Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 13.
Prava i obveze članova su:
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva
- cuvanje i podizanje ugleda Društva
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje obveza.

Članak 14.
Članstvo u Društvu prestaje:
- dragovoljnim istupom
- isključenjem
- smrću
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Tekstovi, fotografije, video i audio materijali na stranicama zaštićeni su autorskim pravima.

Ekološko društvo "Picigin Bačvice"
Split, Uvala Bačvice bb.